top of page

ESCOLTA TERAPÈUTICA 

Escolta terapèutica proposa una teràpia sensorial d'estimulació auditiva, un test auditiu (audímetre calibrat en paràmetres Tomatís)  mitjanaçant el qual es fa un diagnòstic de necessitats de la persona i es procedeix a una programació específica que combina la música de Mozart, Bach i música d'òpera.

La programació musical entrena els muscles desorganitzats de la oïda mitja i de la columna vertebral., reorganitza el sistema nerviós i endocrí i dóna un nou impuls al funcionament del sistema psicosomàtic en la seva integralitat.

Les sessions ténen una durada de 45-55 min durant els quals s'aconsella pintar per ajudar la integració audio-visual. 

Aumenta la concentració, l'afinació, contribueix a solucionar problemes de llenguatge i aprenentatge d'idiomes, d'aprenentatge en general i memòria. 

Constitueix una excel·lent porta per relaxar les defenses i obrir-se en confiança i gaudir el diàleg psicoterapèutic. 

bottom of page